Pravidelné návštěvy

V  roce 2021 budou probíhat  ambulantní návštěvy hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi.

Náklady na lekci tvoří 600 Kč, klient přímo hradí 300 Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny finančními prostředky, které Majoránek z.s. získává prostřednictvím grantů, nadačních příspěvků,sbírek a za přispění sponzorů. Zdravotní pojištovny v Čechách zatím hiporehabilitaci nehradí a většina dotací se nás netýká, nejsou pro naše zaměření nebo cílovou skupinu. 

Co vše zahrnují náklady na hiporehabilitaci? Do nákladů je nutno započítat odměny zaměstnanců, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, daně, péči, krmení a veterinární péči o koně po celý rok, nejen v sezoně, kdy probíhají terapie, přeprava koní, poplatky, pojištění provozu, nutné stále další dovzdělávání terapeutů a trénink koní, služby účetní, telefon a internet, energie a mnoho dalších  “ neviditelných“ plateb, které jsou však pro fungování naprosto nezbytné …

Lekce neprobíhají o víkendech. Nepřítomnost na lekci je nutné omluvit minimálně 24 hodin předem. Při neomluvené absenci bude účtována plná cena lekce.

Objednávkový systém pro registrované klienty

Intenzivní pobyty

Intenzivní pobyty

V roce 2021 budou hipoterapie probíhat formou týdnů či víkendů.

Hiporehabilitační týden – pondělí až pátek, 1 terapie denně, dopoledne či odpoledne dle rozpisu
Intenzivní víkend – pátek až neděle, 2 terapie denně
Intenzivní týden – pondělí až pátek, 1 -2 terapie denně (přednostně budou přijati zájemci o 2 terapie)

V případě zájmu je možnost se přihlásit jak náhradník.

Hiporehabilitační týdny a intenzivní víkendy budou probíhat na naší hájovně Bečov v Božeticích u Milevska.

Intenzivní týden proběhne na Dubí Hoře u Písku.

Cena hiporehabilitačního týdne je 2 000,- Kč. Při úhradě nadací či jiným dobročinným fondem činí 4 000,- Kč. Tuto skutečnost je potřeba hlásit již v přihlášce.

Cena intenzivního víkendu je 2 400,- Kč. Při úhradě nadací či jiným dobročinným fondem činí  4800,- Kč. Tuto skutečnost je potřeba hlásit již v přihlášce.

Cena intenzivního týdne je 4 000,- Kč. Při úhradě nadací či jiným dobročinným fondem činí 8 000,- Kč. Tuto skutečnost je potřeba hlásit již v přihlášce.

Náklady na lekci tvoří 800 Kč, klient přímo hradí 400,-  Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny finančními prostředky, které Majoránek z.s. získává prostřednictvím grantů, nadačních příspěvků, sbírek a za přispění sponzorů. Zdravotní pojištovny v Čechách zatím hiporehabilitaci nehradí a většina dotací se nás netýká, nejsou pro naše zaměření nebo cílovou skupinu.

Co vše zahrnují náklady na hiporehabilitaci? Do nákladů je nutno započítat odměny zaměstnanců, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, daně, péči, krmení a veterinární péči o koně po celý rok, nejen v sezoně, kdy probíhají terapie, přeprava koní, poplatky, pojištění provozu, nutné stále další dovzdělávání terapeutů a trénink koní, služby účetní, telefon a internet, energie a mnoho dalších  “ neviditelných“ plateb, které jsou však pro fungování naprosto nezbytné …

 

Cena nezahrnuje ubytování ani stravu. Po dobu hiporehabilitačního pobytu je možné využít zvýhodněné ubytování v penzionech v blízkém okolí.

Termíny hipoterapií pro 1. pololetí 2021

Hiporehabilitační týden ( zkratka HT) – pondělí až pátek, 1 terapie denně, dopoledne či
odpoledne dle rozpisu.

Jak vybrat, kam zařadit vaše dítě? Základem je věk a dovednosti dítěte.
• 3 měsíce – 4 roky patří vždy do týdne s ranou péčí, bez ohledu na dovednosti.
• Dítě starší 4 let, avšak samostatně dobře nesedící, případně nechodící, patří do
týdne s ranou péčí.
• Dítě starší 4 let, samostatně sedící, chodící samostatně nebo s dopomocí,
případně používající invalidní vozík, patří mezi předškolní a školní děti.

Intenzivní víkend – pátek až neděle, 2 terapie denně. Děti bez rozdílu věku a schopností.
Intenzivní týden – pondělí až pátek, 2 terapie denně. Děti bez rozdílu věku a schopností,
jen nelze se účastnit s nechodícím dítětem těžším než cca 15 kg – nemáme v místě pobytu
rampu s nájezdem pro vozík.

22. – 26. 3.
Zrušeno vládním nařízením

29. 3 – 2. 4.
Zrušeno vládním nařízením

19. 4. – 23. 4.
Zrušeno vládním nařízením

26. 4. – 30. 4.

                                                                                                                        Zrušeno vládním nařízením

7. – 9. 5.

Zrušeno vládním nařízením – náhrada v termínu 31. 7. – 1. 8.

17. – 21. 5.
HT Bečov (přednostně raná péče, při nenaplnění i ostatní), dopoledne, OBSAZENO

24. – 28. 5.
HT Bečov (předškolní a školní děti), odpoledne, kapacita 5 dětí, 3 volná místa

4. – 6. 6.
intenzivní víkend Bečov; kapacita 12 dětí; OBSAZENO
14. 6. – 18. 6.
HT Bečov (přednostně raná péče, při nenaplnění i ostatní), dopoledne, OBSAZENO

21. – 25. 6.
HT Bečov (předškolní a školní děti), odpoledne, kapacita 5 dětí, OBSAZENO

12. – 16. 7.

Dubí Hora intenzivní týden, kapacita 14 dětí; OBSAZENO

Jak poznat kvalitní hiporehabilitační středisko?

Intenzivní pobyty

Podpořte nás

Kvalitních hiporehabilitačních středisek je jako šafránu. A specializovaných na nejmenší děti i jejich rodiče a zdravé sourozence ještě méně. Pojdme to změnit a umožněme jim vejít do velkého, barevného, pohybujícího se světa kolem na hřbetě speciálně vycvičených koní.

  • 300Kč stačí na krmení pro jednu kobylku na týden
  • 500Kč nám umožní dofinancovat jednu terapie pro jedno dítě
  • 1000Kč nám umožní dofinancovat terapie pro jedno dítě na týden