Pravidelné návštěvy hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Pro letošek je sezona již ukončena. Budeme se těšit zas v roce 2022 🙂

Náklady na lekci tvoří 600 Kč, klient přímo hradí 300 Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny finančními prostředky, které Majoránek z.s. získává prostřednictvím grantů, nadačních příspěvků,sbírek a za přispění sponzorů. Zdravotní pojištovny v Čechách zatím hiporehabilitaci nehradí a většina dotací se nás netýká, nejsou pro naše zaměření nebo cílovou skupinu. 

Co vše zahrnují náklady na hiporehabilitaci? Do nákladů je nutno započítat odměny zaměstnanců, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, daně, péči, krmení a veterinární péči o koně po celý rok, nejen v sezoně, kdy probíhají terapie, přeprava koní, poplatky, pojištění provozu, nutné stále další dovzdělávání terapeutů a trénink koní, služby účetní, telefon a internet, energie a mnoho dalších  “ neviditelných“ plateb, které jsou však pro fungování naprosto nezbytné …

Lekce neprobíhají o víkendech. Nepřítomnost na lekci je nutné omluvit minimálně 24 hodin předem. Při neomluvené absenci bude účtována plná cena lekce.

Objednávkový systém pro registrované klienty

Intenzivní pobyty hipoterapie

Intenzivní pobyty hipoterapie

Pro letošek je sezona hipoterapie ukončena. Nové termíny zde najdete začátkem ledna 2022 🙂

Hiporehabilitační týden – pondělí až pátek, 1 – 2 terapie denně, dopoledne
Intenzivní víkend – pátek až neděle, 2 terapie denně
Intenzivní týden – pondělí až pátek, 1 -2 terapie denně (přednostně budou přijati zájemci o 2 terapie)

V případě zájmu je možnost se přihlásit jak náhradník.

Hiporehabilitační týdny a intenzivní víkendy budou probíhat na naší hájovně Bečov v Božeticích u Milevska.

Intenzivní týden proběhne na Dubí Hoře u Písku.

Cena hiporehabilitačního týdne je 2 500,- Kč ( respektive 4 500,- Kč při dvou lekcích denně). Při úhradě nadací či jiným dobročinným fondem činí 4 000,- Kč ( respektive 8 000,- Kč při dvou lekcích denně). Tuto skutečnost je potřeba hlásit již v přihlášce.

Cena intenzivního víkendu je 3 000,- Kč. Při úhradě nadací či jiným dobročinným fondem činí  5 000,- Kč. Tuto skutečnost je potřeba hlásit již v přihlášce.

Cena intenzivního týdne je 6 000,- Kč. Při úhradě nadací či jiným dobročinným fondem činí 8 000,- Kč. Tuto skutečnost je potřeba hlásit již v přihlášce.

Pro vaši představu a vysvětlení … Náklady na lekci tvoří cca 800 – 900,- Kč, klient přímo hradí přibližně 1/2 až 2/3 skutečných nákladů. Ostatní náklady jsou hrazeny finančními prostředky, které Majoránek z.s. získává prostřednictvím grantů, nadačních příspěvků, sbírek a za přispění sponzorů. Zdravotní pojištovny v Čechách zatím hiporehabilitaci nehradí a většina dotací se nás netýká, nejsou pro naše zaměření nebo cílovou skupinu.

Co vše zahrnují náklady na hiporehabilitaci? Do nákladů je nutno započítat odměny zaměstnanců, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, daně, péči, krmení, kováře a veterinární péči o koně po celý rok, nejen v sezoně, kdy probíhají terapie, přeprava koní, poplatky, pojištění provozu, nutné stále další dovzdělávání terapeutů a trénink koní, služby účetní, telefon a internet, energie a mnoho dalších  “ neviditelných“ plateb, které jsou však pro fungování naprosto nezbytné …

 

Cena nezahrnuje ubytování ani stravu. Po dobu hiporehabilitačního pobytu je možné využít zvýhodněné ubytování v penzionech v blízkém okolí.

Jak poznat kvalitní hiporehabilitační středisko?

Intenzivní pobyty hipoterapie

Podpořte nás

Kvalitních hiporehabilitačních středisek je jako šafránu. A specializovaných na nejmenší děti i jejich rodiče a zdravé sourozence ještě méně. Pojdme to změnit a umožněme jim vejít do velkého, barevného, pohybujícího se světa kolem na hřbetě speciálně vycvičených koní.

  • 300Kč stačí na krmení pro jednu kobylku na týden
  • 500Kč nám umožní dofinancovat jednu terapie pro jedno dítě
  • 1000Kč nám umožní dofinancovat terapie pro jedno dítě na týden