Pedagogická a sociální praxe

Hovoříme o typu pedagogické či sociální práce, která je založena na vztahu člověka a koně. Vzájemný respekt a důvěra jednoznačně vedou ke zvýšení sociálních dovedností a sebevědomí.

Komu jsou aktivity určeny?

Dětem, dospělým i seniorům s mentálním, smyslovým, tělesným či kombinovaným handicapem. Dále lidem s problémovým chováním, potížemi v sociálním zařazení či komunikaci. Vítáni jsou lidé se specifickými potřebami (např. autismus) nebo špatnými životními zkušenostmi (např. domácí násilí), a mnoho dalších. Zcela zdravým dětem, dospělým i seniorům nabízíme tuto aktivitu jako volnočasovou součást zážitkové pedagogiky.

Jak lekce vypadá?

Lekce probíhají individuálně nebo v malých skupinách (2 – 6 osob), dle záměru a individuálního plánu klienta. Délka lekce se pohybuje v rozmezí 30 – 90 minut, dle individuálního plánu a konkrétní situace. Výběr koně je plně v kompetenci instruktorky. Lekce mohou probíhat v jízdárně nebo v přírodě, vždy po dohodě a s přihlédnutím k plánu. V rámci lekce využíváme široké spektrum pomůcek (např. míče, obruče, hračky a jednoduché překážky – plechové barely, kužely, klády na zemi a další).

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Jedná se o metodu fyzioterapie, využívající účinky trojrozměrného pohybu koňského hřbetu. Tato forma terapie pomocí oslovení centrální nervové soustavy podporuje vývoj vzpřimování, zlepšuje rovnováhu a koordinaci. Koňský hřbet funguje jako labilní plocha, které je třeba se neustále přizpůsobovat, tím dochází k aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému. V rámci lekce kůň prohřívá spastické svaly, tím dochází k jejich uvolnění.

Lekce vede fyzioterapeut – specialista na hipoterapii a volí polohu tak, aby bylo dítě správně ovlivněno pohybem koně. Průběh lekce je přizpůsoben motorickým možnostem dítěte. Pokud dítě v době lekce ještě samo nesedí, je zvolena poloha, která dovoluje oporu (např. v leže na bříšku nebo v protisměru jízdy). Fyzioterapeut může, v některých případech, využít tzv. asistovaného sedu, kdy sedí na koni spolu s dítětem.

Kůň je vždy vybrán cíleně pro klienta, tato praktika je důležitou součástí terapie a tvoří základ úspěšného procesu.

Hipoterapie je rehabilitační metoda, kterou dítě často vnímá jako nový a pozitivní zážitek (kontakt s koněm a rehabilitace ve venkovním prostředí). Pomáhá především dětem s opožděným psychomotorickým vývojem, centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou či Downovým syndromem. Tato forma rehabilitace má zároveň vliv na vadné držení těla, skoliózu, poúrazové stavy, poruchy koordinace a mnoho dalších.

Jak lekce vypadá?

Lekce trvá většinou 15-20 min. S přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu dítěte. Doporučujeme absolvovat 2 lekce týdně. Hipoterapii poskytujeme dětem od čtyř měsíců věku a horní věková hranice není určena. Váhový limit lekcí hipoterapie je 40kg.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Podpořte nás

Kvalitních hiporehabilitačních středisek je jako šafránu. A specializovaných na nejmenší děti i jejich rodiče a zdravé sourozence ještě méně. Pojdme to změnit a umožněme jim vejít do velkého, barevného, pohybujícího se světa kolem na hřbetě speciálně vycvičených koní.

  • 300Kč stačí na krmení pro jednu kobylku na týden
  • 500Kč nám umožní dofinancovat jednu terapie pro jedno dítě
  • 1000Kč nám umožní dofinancovat terapie pro jedno dítě na týden