Romana Koutníková

Romana Koutníková

Zakladatelka a předsedkyně Majoránku. Specializuje se na klienty s autismem a mentální retardací. Působí jako instruktorka pro hiporehabilitaci a kontaktní terapii.

Vzdělání: Střední zemědělská škola v Táboře, obor chovatelství
Studim psychoterapie

Absolvované kurzy:

 • Kurz pracovníka v sociálních službách
 • Kurz zvláštnosti práce s handicapovanými jedinci
 • Semináře o demenci a Alzheimerově chorobě
 • Semináře psychologie a komunikace
 • Seminář pomoci a intervence u osob ohrožených domácím násilím
 • Kurz aktivit s využitím koní
 • Seminář psychoterapie pomocí koní
 • Workshop „Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta“
 • Kurz „Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení“
 • Kurz “ Zvládání problémového chování u lidí s PAS“
 • Kurz “ Jak rozvíjet komunikaci u lidí s PAS, s mentálním postižením „
 • Workshop znakové řeči „Povídejme si …. A proč ne rukama!“