Jiřina Bicanová

Mgr. Jiřina Bicanová, DiS.

Jiřina rozšířila naše řady v roce 2019 a její specialitou jsou klienti s vadným držením těla, skoliózou, poúrazovými stavy a poruchami koordinace. Působí jako fyzioterapeutka.

Vzdělání: Vyšší odborná škola Dr. Mauritzové v Plzni, obor diplomovaný fyzioterapeut (1999)
ZČU v Plzni, bakalářský obor Humanistika (2009), magisterský obor Evropská kulturní studia (2014)

Praxe ve fyzioterapii:

  • Nemocnice Hořovice (1999 – 2015)
  • Lázně Bechyně (2015 – nyní)

Absolvované kurzy v oboru fyzioterapie:

   • Diagnostika a terapie funkčních poruch (PIR, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů) (Praha, Mgr. Verchozinová)
   • Kinesiotaping – (Praha, Eduspa)
   • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi (Čelákovice, Mgr. Holubářová)
   • Dysfunkce krční páteře (Plzeň, EduCare)
   • Cévní mozkové příhody (Plzeň, EduCare)