Jana Kylbergerová

Jana Kylbergerová, Dis.

Jana s námi spolupracuje při intenzivních pobytech jako fyzioterapeutka.

Vzdělání: VŠZ v Praze (2004)

Absolvované kurzy:

  • Kurz hipoterapie (2007)
  • kurz bazální stimulace (2010)